koolitused ja nõustamine

Meedres Dangerous Goods OÜ meeskonnal on üle kümne aasta kogemusi ohtlike kaupade transpordiga, seetõttu oleme pädevad nõustama kogu ohtlike kaupade tarneahela ulatuses.

T

Identifitseerime

Me aitame teil identifitseerida millised ained ja esemed on transpordiks ohtlikud.

e

Tegevuskava

Töötame välja tegevuskava mis vastab kõigile riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele.

Z

Regulatsioonid

Tagame regulatsioonidele vastavuse ja ohutuse ning leiame lahenduse ka kõige keerulistematele probleemidele.

Koolitused

Meie pakutavad koolitused vastavad kõigile standarditeletäiendame ja ajakohastame koolitusi järjepidevalt. Koolitused sisaldavad praktilisi ülesandeid, kuna usume, et nii õpib paremini ja koolitused on huvitavamad. Õpetame lennuametis kinnitatud koolituskava järgi, koolitajal on IATA tunnistus ja ta on lennuameti tunnustatud ohtlike veoste regulatsiooni koolitaja.

IATA 1., 2., 3. ja 6. kategooria koolitus

Ohtlikud kaubad on ohtude järgi jaotatud üheksasse klassi, osadel klassidel on alamklassid.
Koolituse läbimine annab pädevuse kontrollida, käideleda, pakkida, saata ja ekspedeerida ohtlikke saadetisi praegu kehtiva IATA ohtlike kaupade käsiraamatu (DGR) järgi. Värskenduskoolitus tuleb läbida iga 24 kuu tagant. Sertifikaadi saamiseks tuleb peab eksamitöö ülesannetest olema õige vähemalt 80%.

Tulevad koolitused

IATA DGR Cat 1, 2, 3, 6 koolitus

IATA DGR Cat 1, 2, 3, 6 koolitus

IATA ohtlike veoste regulatsiooni (IATA DGR) koolitus kauba saatjatele, pakkijatele, ekspedeerijatele ja vastuvõtu kontrolöridele. Koolituse edukas läbinu suudab saadetisi ette valmistada vastavalt regulatsioone ja kontrollida juba ettevalmistatud saadetiste vastavustIATA DGR nõuetele. Koolitus toimub Tallinnas 2019 veebruaris
ja on 4 päevane (ilma radioaktiivsete aineteta) või 5 päevane (sh radioaktiivsed ained). Kohtade arv on piiratud.

Loe edasi

Usalda ohtlike kaupade vedu spetsialistidele

Helista meile +372 5626 7457 või kirjuta, täites allolev vorm.