Ohtlike kaupade transport merel eeldab korrektset ohuklassi kleebiste kasutamist merekonteineritel. Samuti peab kogu konteineri sisu olema korrektselt pakendatud, markeeritud, dokumenteeritud ning tuleb järgida lahususe reegleid. Reegleid on muidugi palju rohkem, aga meie keskendume praegu korrektse ohuklassi kleebise valimisele merekonteinerile.

Kust leida õige info, millised kleebiseid kasutada? Õiged vastused leiab IMDG koodeksi 5.3 „Placarding and marking of cargo transport units“ peatükist. Allpool on mõned praktilised näited.

Merekonteinerite markeerimine/kleebistamine ohtlike kaupade transpordiks

< 4000 kg

Kuni 4000 kg ohtlike aineid, mis kuuluvad kõik ühte ohuklassi, praegusel juhul ohuklassi 8.
Sama kehtib ka mitme UN-numbri kohta, kui kõik konteinerisse laaditud ained kuuluvad samasse ohuklassi.

IMDG 8 klass

Piiratud koguses pakendatud kaubad (Limited Quantities – LQ)

Merekonteiner, kuhu on laaditud ainult piiratud koguses (Limited Quantities) ohtlikke ained (vt IMDG 3.4.5.5).

IMDG piiratud koguses

Ühe UN-numbriga > 4000 kg

Merekonteinerite markeerimine, kui konteineris on üle 4000 kg ohtlikke aineid, mis kuuluvad ühe UN-numbri alla.

IMDG klass 6.1 merekonteiner

< 4000 kg UN3082

Merekonteiner, kus on keskkonnaohtlikku ainet (UN3082) rohkem kui 4000 kg.

IMDG klass 9 merekonteiner

Erinevad ained konteineris

Kui merekonteinerisse on laaditud eri ohuklassi kuuluvad ained või lisaohuga ained, siis tuleb konteineril märkida kõik ohud.

IMDG segalastiga merekonteiner

Lõhkeained

Lõhkeainete transpordil ei nõuta UN-numbri kajastamist oranžil tahvlil. Piisab konteineri märgistamisest ohuklassi kleebistega (vt IMDG 5.3.2.1.1).

IMDG klass 1.4

Keskkonnaoht kui lisaoht

UN3082 või UN3077 alla mittekuuluvate merekeskkonnale ohtlike ainetega konteineri märgistamine. Peamise ohuklassi markeeringule lisatakse keskkonnaohule viitav markeering.

IMDG klass 3
Konteineri oranž silt

Oranži sildi mõõdud on

300 mm x 120 mm

IMDG Klass 3 tähis
Konteineri kleebise miinimumõõdud on
250 mm x 250 mm

Usalda ohtlike kaupade vedu spetsialistidele

Helista meile +372 5626 7457 või kirjuta, täites allolev vorm.

Ettevõtte kontaktid

Ettevõtte andmed

Meedres Dangerous Goods OÜ

Registri kood: 14265914

Juriidiline aadress: Ladva 18, Saue, 76506

Tegevusaadress: Tapri 5, Tallinn 11415

Pakkide vastuvõtt

Tegevusaadress